GICS sektore

Belê in die GICS-sektore. Hoe word hulle gedefinieer? Waarom maak dit saak en hoe belê jy in een? Hierdie bladsy beantwoord hierdie vrae en meer.

Die globale bedryfsklassifikasiestandaard

Die GICS is 'n verenigde raamwerk wat op enige maatskappy, en dus beleggingsinstrument, toegepas kan word om te bepaal in watter sektor en bedryf dit behoort:

GICS - elke sektor gelys

Beleggers hoef nie die GIF's toe te pas nie, aangesien elke openbaar verhandelde maatskappy reeds 'n klassifikasie gegee is om konsekwentheid en gebruiksgemak te verseker. Wanneer u van voorraad of ETF werk, sal die bladsy van die amptelike organisasie of makelaar hierdie klassifikasie lys.

As u wil werk deur eers 'n bedryf en sektor te kies, kan u nou na die amptelike webwerf gaan en dit doen. Daarna, soek eenvoudig jou makelaar of hierdie webwerf op instrumente uit daardie segment.


GICS-sektore, bedryfsgroep en nywerhede

Die amptelike GICS-struktuur kan hieronder gevind word. Op die webwerf moet u die eerste sektor ken om die tipe bedryf te bepaal, om by die bedryf te beland.

Met die onderstaande tabel, as u weet dat u op soek is na hotelle, kan u beheer + F op hierdie bladsy gebruik om hotelle te vind wat in die verbruikersdienste en verbruikers diskresionêre segmente hoort.

SektorBedryf tipeBedryf
ENERGIEEnergieENERGIE TOERUSTING & DIENSTE
ENERGIEEnergieOLIE, GAS EN VERBRUIKBARE BRANDSTOWWE
MATERIAALMateriaalCHEMIKALIEË
MATERIAALMateriaalKONSTRUKSIE MATERIAAL
MATERIAALMateriaalHOUERS & VERPAKKING
MATERIAALMateriaalMETALE & MYNBOU
MATERIAALMateriaalPAPIER & BOS PRODUKTE
INDUSTRIËLEKapitaal goedereLUGVAART EN VERDEDIGING
INDUSTRIËLEKapitaal goedereDIE BOU VAN PRODUKTE
INDUSTRIËLEKapitaal goedereKONSTRUKSIE EN INGENIEURSWESE
INDUSTRIËLEKapitaal goedereELEKTRIESE TOERUSTING
INDUSTRIËLEKapitaal goedereINDUSTRIËLE KONGLOMERATE
INDUSTRIËLEKapitaal goedereMASJINERIE
INDUSTRIËLEKapitaal goedereHANDELSMAATSKAPPYE EN VERSPREIDERS
INDUSTRIËLEKommersiële en Professionele diensteKOMMERSIËLE DIENSTE EN VOORRADE
INDUSTRIËLEKommersiële en Professionele dienstePROFESSIONELE DIENSTE
INDUSTRIËLEVervoerLUGVRAG EN LOGISTIEK
INDUSTRIËLEVervoerLUGREDERYE
INDUSTRIËLEVervoerMARIENE
INDUSTRIËLEVervoerPAD & SPOOR
INDUSTRIËLEVervoerVERVOER INFRASTRUKTUUR
VERBRUIKERS DISKRESIONÊRMotors en komponenteOUTOMATIESE KOMPONENTE
VERBRUIKERS DISKRESIONÊRMotors en komponenteMOTORS
VERBRUIKERS DISKRESIONÊRVerbruikers duursame & klereHUISHOUDELIKE DUURSAME
VERBRUIKERS DISKRESIONÊRVerbruikers duursame & klereONTSPANNING PRODUKTE
VERBRUIKERS DISKRESIONÊRVerbruikers duursame & klereTEKSTIELE, KLERE EN LUUKSE GOEDERE
VERBRUIKERS DISKRESIONÊRVerbruikersdiensteHOTELLE, RESTAURANTE EN ONTSPANNING
VERBRUIKERS DISKRESIONÊRVerbruikersdiensteGEDIVERSIFISEERDE VERBRUIKERSDIENSTE
VERBRUIKERS DISKRESIONÊRKleinhandelVERSPREIDERS
VERBRUIKERS DISKRESIONÊRKleinhandelINTERNET EN DIREKTE BEMARKING KLEINHANDEL
VERBRUIKERS DISKRESIONÊRKleinhandelMULTILINE KLEINHANDEL
VERBRUIKERS DISKRESIONÊRKleinhandelSPESIALITEIT KLEINHANDEL
VERBRUIKERS STAPELSKos & stapelvoedsel kleinhandelKOS & STAPELVOEDSEL KLEINHANDEL
VERBRUIKERS STAPELSKos, drank en tabakDRANK
VERBRUIKERS STAPELSKos, drank en tabakVOEDSELPRODUKTE
VERBRUIKERS STAPELSKos, drank en tabakTABAK
VERBRUIKERS STAPELSHuishoudelike en persoonlike produkteHUISHOUDELIKE PRODUKTE
VERBRUIKERS STAPELSHuishoudelike en persoonlike produktePERSOONLIKE PRODUKTE
GESONDHEIDSORGGesondheidsorg toerusting en diensteGESONDHEIDSORG TOERUSTING & VOORRADE
GESONDHEIDSORGGesondheidsorg toerusting en diensteGESONDHEIDSORGVERSKAFFERS EN -DIENSTE
GESONDHEIDSORGGesondheidsorg toerusting en diensteGESONDHEIDSORG TEGNOLOGIE
GESONDHEIDSORGFarmaseutiese produkte, biotegnologie en lewenswetenskappeBIOTEGNOLOGIE
GESONDHEIDSORGFarmaseutiese produkte, biotegnologie en lewenswetenskappeFARMASEUTIESE
GESONDHEIDSORGFarmaseutiese produkte, biotegnologie en lewenswetenskappeLEWENSWETENSKAPPE GEREEDSKAP EN DIENSTE
FINANSIESBankeBANKE
FINANSIESBankeTHRIFTS & VERBAND FINANSIES
FINANSIESGediversifiseerde finansiesGEDIVERSIFISEERDE FINANSIËLE DIENSTE
FINANSIESGediversifiseerde finansiesVERBRUIKERSFINANSIERING
FINANSIESGediversifiseerde finansiesKAPITAALMARKTE
FINANSIESGediversifiseerde finansiesVERBAND REAL ESTATE BELEGGINGSTRUSTS (REITS)
FINANSIESVersekeringVERSEKERING
INLIGTINGSTEGNOLOGIESagteware en diensteIT-DIENSTE
INLIGTINGSTEGNOLOGIESagteware en diensteSAGTEWARE
INLIGTINGSTEGNOLOGIETegnologie, hardeware en toerustingKOMMUNIKASIE TOERUSTING
INLIGTINGSTEGNOLOGIETegnologie, hardeware en toerustingTEGNOLOGIE HARDEWARE, BERGING EN PERIFERE
INLIGTINGSTEGNOLOGIETegnologie, hardeware en toerustingELEKTRONIESE TOERUSTING, INSTRUMENTE EN KOMPONENTE
INLIGTINGSTEGNOLOGIEHalfgeleiers, halfgeleier toerustingHALFGELEIERS & HALFGELEIER TOERUSTING
KOMMUNIKASIEDIENSTEKommunikasiediensteGEDIVERSIFISEERDE TELEKOMMUNIKASIEDIENSTE
KOMMUNIKASIEDIENSTEKommunikasiediensteDRAADLOSE TELEKOMMUNIKASIEDIENSTE
KOMMUNIKASIEDIENSTEMedia en vermaakMEDIA
KOMMUNIKASIEDIENSTEMedia en vermaakVERMAAK
KOMMUNIKASIEDIENSTEMedia en vermaakINTERAKTIEWE MEDIA EN DIENSTE
NUTSNutsELEKTRIESE NUTSPROGRAMME
NUTSNutsGAS NUTSPROGRAMME
NUTSNutsMULTI-UTILITIES
NUTSNutsWATER NUTSPROGRAMME
NUTSNutsONAFHANKLIKE KRAG- EN HERNUBARE ELEKTRISITEITSPRODUSENTE
REAL ESTATEReal EstateEKWITEIT EIENDOMSBELEGGINGSTRUSTS (REITS)
REAL ESTATEReal EstateREAL ESTATE BESTUUR & ONTWIKKELING

GICS sektor definisies

Elke sektor het 'n duidelike tot semi-duidelike definisie om te verseker dat 'n maatskappy aan ten minste een van die 11 kategorieë en subtipes behoort. Hieronder kan elke sektor se amptelike beskrywing gevind word:

 1. Energiesektor: Maatskappye wat betrokke is by eksplorasie en produksie, verfyning en bemarking, en berging en vervoer van olie en gas en steenkool en verbruikbare brandstowwe. Dit sluit ook maatskappye in wat olie- en gastoerusting en -dienste aanbied.
 2. Materiaalsektor: Maatskappye wat chemikalieë, konstruksiemateriaal, glas, papier, bosprodukte en verwante verpakkingsprodukte vervaardig, en metale, minerale en mynmaatskappye, insluitend produsente van staal.
 3. Nywerheidsektor: Sluit vervaardigers en verspreiders van kapitaalgoedere soos lugvaart en verdediging, bouprodukte, elektriese toerusting en masjinerie en maatskappye in wat konstruksie- en ingenieursdienste bied. Dit sluit ook verskaffers van kommersiële en professionele dienste in, insluitend druk-, omgewings- en fasiliteitedienste, kantoordienste en voorrade, sekuriteits- en alarmdienste, menslike hulpbron- en indiensnemingsdienste, navorsings- en konsultasiedienste. Dit sluit ook maatskappye in wat vervoerdienste lewer.
 4. Verbruikers diskresionêre sektor: Hierdie sektor sluit die besighede in wat geneig is om die sensitiefste vir ekonomiese siklusse te wees. Die vervaardigingsegment sluit motor, huishoudelike duursame goedere, ontspanningstoerusting en tekstiele en klere in. Die dienste segment sluit hotelle, restaurante en ander ontspanningsfasiliteite, mediaproduksie en -dienste, en verbruikerskleinhandel en -dienste in.
 5. Verbruikersstapels Sektor: Hierdie sektor bestaan uit maatskappye wie se besighede minder sensitief is vir ekonomiese siklusse. Dit sluit in vervaardigers en verspreiders van voedsel, drank en tabak en produsente van nie-duursame huishoudelike goedere en persoonlike produkte. Dit sluit ook voedsel- en dwelmkleinhandelsmaatskappye in, asook hipermarkte en verbruikerssupersentrums.
 6. Gesondheidsorgsektor: Sluit gesondheidsorgverskaffers en -dienste in, maatskappye wat gesondheidsorgtoerusting en -voorrade vervaardig en versprei, en gesondheidsorgtegnologiemaatskappye. Dit sluit ook maatskappye in wat betrokke is by die navorsing, ontwikkeling, produksie en bemarking van farmaseutiese en biotegnologie produkte.
 7. Finansiële Sektor: Maatskappye wat betrokke is by bankwese, spaargeld en verbandfinansiering, gespesialiseerde finansies, verbruikersfinansiering, batebestuur en bewaringsbanke, beleggingsbankdienste en makelaars en versekering. Dit sluit ook finansiële uitruilings en data en verband REITs in.
 8. Inligtingstegnologiesektor: Dit bestaan uit maatskappye wat sagteware- en inligtingstegnologiedienste, vervaardigers en verspreiders van tegnologie-hardeware en -toerusting soos kommunikasietoerusting, sellulêre fone, rekenaars en randapparatuur, elektroniese toerusting en verwante instrumente en halfgeleiers aanbied.
 9. Kommunikasiedienstesektor: Dit sluit maatskappye in wat kommunikasie fasiliteer en verwante inhoud en inligting deur verskillende mediums bied. Dit sluit telekommunikasie- en media- en vermaaklikheidsmaatskappye in, insluitend produsente van interaktiewe spelprodukte en maatskappye wat betrokke is by inhoud en inligtingskepping of verspreiding deur eie platforms.
 10. Nutssektor: Bevat nutsmaatskappye soos elektriese, gas- en waterhulpmiddels. Dit sluit ook onafhanklike kragprodusente en energiehandelaars en maatskappye in wat betrokke is by die opwekking en verspreiding van elektrisiteit deur hernubare bronne te gebruik.
 11. Eiendomsektor: Dit bevat maatskappye wat betrokke is by eiendomsontwikkeling en -werking. Dit sluit ook maatskappye in wat eiendomsverwante dienste en Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) aanbied.

GICS in die praktyk

In werklikheid, wanneer jy begin belê, is GIF's 'n verwysing waarvoor jy nie te na aan die hart hoef te hou nie. Trouens, die meeste makelaars en webwerwe bied die 11 sektore aan as deel van die totale instrument vir diversifikasiedoeleindes. Maar die bedryfstipe en industrie word nie baie dikwels gebruik en / of uitgelig nie.

Dit is te danke aan die grootste deel van beleggers wat aan die einde van die dag dieselfde instrumente kies. Baie algemeen is om 'n VSA / Wêreld ETF te hou & hetsy dividend of groei aandele.

As u meer sosiaal verantwoordelike belegging en / of byvoorbeeld skoon energie-ETF's oorweeg, word die subsegmente eers baie belangrik vir u beleggingsbesluite.

Best copy trading broker 2022
This is default text for notification bar