GICS-sektorer

Investering i GICS-sektorerne. Hvordan defineres de? Hvorfor betyder disse noget , og hvordan investerer du i en? Denne side besvarer disse spørgsmål og meget mere.

Den globale brancheklassifikationsstandard

GICS er en samlet ramme, der kan anvendes på enhver virksomhed, og derfor investere instrument, at afgøre i hvilken sektor &industri det hører hjemme:

GICS - hver sektor, der er opført

Investorerne behøver ikke at anvende TAC'erne, da alle børsnoterede selskaber allerede har fået en klassificering for at sikre sammenhæng og brugervenlighed. Når du arbejder fra lager eller ETF, vil siden fra den officielle organisation eller mægler liste denne klassificering.

Hvis du ønsker at arbejde ved at vælge en industri og sektor først, så kan du gå til den officielle hjemmeside lige nu og gøre det. Bagefter skal du blot søge din mægler eller dette websted på instrumenter fra dette segment.


GICS sektorer, industrikoncerner &industrier

Den officielle GICS struktur kan findes nedenfor. På hjemmesiden skal du kende den første sektor for at bestemme sin branchetype, for at ende i branchen.

Med nedenstående tabel, hvis du ved, at du leder efter hoteller, kan du bruge kontrol + F på denne side til at finde hoteller, der hører til i forbrugertjenesterne og forbrugernes diskretionære segmenter.

SektorBranchetypeIndustri
ENERGIEnergiENERGIUDSTYR &tjenester
ENERGIEnergiOLIE, GAS OG FORBRUGSSTOFFER
MATERIALERMaterialerKEMIKALIER
MATERIALERMaterialerBYGGEMATERIALER
MATERIALERMaterialerCONTAINERE OG EMBALLAGE
MATERIALERMaterialerMETALLER & MINEDRIFT
MATERIALERMaterialerPAPIR OG SKOVPRODUKTER
INDUSTRIInvesteringsgoderRUMFART OG FORSVAR
INDUSTRIInvesteringsgoderBYGGEVARER
INDUSTRIInvesteringsgoderBYGGERI OG TEKNIK
INDUSTRIInvesteringsgoderELEKTRISK UDSTYR
INDUSTRIInvesteringsgoderINDUSTRIKONGLOMERATER
INDUSTRIInvesteringsgoderMASKINERI
INDUSTRIInvesteringsgoderHANDELSSELSKABER &DISTRIBUTØRER
INDUSTRIKommercielle og professionelle tjenesterKOMMERCIELLE TJENESTEYDELSER OG LEVERANCER
INDUSTRIKommercielle og professionelle tjenesterPROFESSIONELLE TJENESTER
INDUSTRITransportLUFTFRAGT &LOGISTIK
INDUSTRITransportFLYSELSKABER
INDUSTRITransportMARIN
INDUSTRITransportVEJ OG JERNBANE
INDUSTRITransportTRANSPORTINFRASTRUKTUR
FORBRUGERNES SKØNSMÆSSIGEBiler og komponenterAUTOMATISKE KOMPONENTER
FORBRUGERNES SKØNSMÆSSIGEBiler og komponenterBILER
FORBRUGERNES SKØNSMÆSSIGEVarige forbrugsgoder og beklædningsgenstandeVARIGE FORBRUGSGODER I HJEMMET
FORBRUGERNES SKØNSMÆSSIGEVarige forbrugsgoder og beklædningsgenstandeFRITIDSPRODUKTER
FORBRUGERNES SKØNSMÆSSIGEVarige forbrugsgoder og beklædningsgenstandeTEKSTILER, BEKLÆDNING OG LUKSUSVARER
FORBRUGERNES SKØNSMÆSSIGEForbrugertjenesterHOTELLER, RESTAURANTER OG FRITIDSAKTIVITETER
FORBRUGERNES SKØNSMÆSSIGEForbrugertjenesterDIVERSIFICEREDE FORBRUGERTJENESTER
FORBRUGERNES SKØNSMÆSSIGEDetailhandelDISTRIBUTØRER
FORBRUGERNES SKØNSMÆSSIGEDetailhandelDETAILHANDEL MED INTERNET OG DIREKTE MARKEDSFØRING
FORBRUGERNES SKØNSMÆSSIGEDetailhandelDETAILHANDEL MED FLERE LEDNINGS
FORBRUGERNES SKØNSMÆSSIGEDetailhandelSPECIALE DETAILHANDEL
FORBRUGER HÆFTEKLAMMERDetailhandel med fødevarer og hæfteklammerDETAILHANDEL MED FØDEVARER OG HÆFTEKLAMMER
FORBRUGER HÆFTEKLAMMERMad, drikkevarer og tobakDRIKKEVARER
FORBRUGER HÆFTEKLAMMERMad, drikkevarer og tobakFØDEVARER
FORBRUGER HÆFTEKLAMMERMad, drikkevarer og tobakTOBAK
FORBRUGER HÆFTEKLAMMERHusholdnings- og personlige produkterHUSHOLDNINGSPRODUKTER
FORBRUGER HÆFTEKLAMMERHusholdnings- og personlige produkterPERSONLIGE PRODUKTER
SUNDHEDSPLEJESundhedsudstyr & tjenesterSUNDHEDSUDSTYR &forsyninger
SUNDHEDSPLEJESundhedsudstyr & tjenesterSUNDHEDSPERSONALE &tjenester
SUNDHEDSPLEJESundhedsudstyr & tjenesterSUNDHEDSTEKNOLOGI
SUNDHEDSPLEJELægemidler, bioteknologi og biovidenskabBIOTEKNOLOGI
SUNDHEDSPLEJELægemidler, bioteknologi og biovidenskabLÆGEMIDLER
SUNDHEDSPLEJELægemidler, bioteknologi og biovidenskabVÆRKTØJER OG TJENESTER TIL BIOVIDENSKAB
ØKONOMIBankerBANKER
ØKONOMIBankerSPARSOMMELIGHED &REALKREDITFINANSIERING
ØKONOMIDiversificeret økonomiDIVERSIFICEREDE FINANSIELLE TJENESTEYDELSER
ØKONOMIDiversificeret økonomiFORBRUGERFINANSIERING
ØKONOMIDiversificeret økonomiKAPITALMARKEDER
ØKONOMIDiversificeret økonomiREALKREDIT REAL ESTATE INVESTERINGSFONDE (REITS)
ØKONOMIForsikringFORSIKRING
INFORMATIONSTEKNOLOGISoftware og tjenesterIT-tjenester
INFORMATIONSTEKNOLOGISoftware og tjenesterPROGRAMMEL
INFORMATIONSTEKNOLOGITeknologi, hardware og udstyrKOMMUNIKATIONSUDSTYR
INFORMATIONSTEKNOLOGITeknologi, hardware og udstyrTEKNOLOGI HARDWARE, OPBEVARING &PERIFERIUDSTYR
INFORMATIONSTEKNOLOGITeknologi, hardware og udstyrELEKTRONISK UDSTYR, INSTRUMENTER OG KOMPONENTER
INFORMATIONSTEKNOLOGIHalvledere, halvlederudstyrHALVLEDERE OG HALVLEDERUDSTYR
KOMMUNIKATIONSTJENESTERKommunikationstjenesterDIVERSIFICEREDE TELEKOMMUNIKATIONSTJENESTER
KOMMUNIKATIONSTJENESTERKommunikationstjenesterTRÅDLØSE TELEKOMMUNIKATIONSTJENESTER
KOMMUNIKATIONSTJENESTERMedier og underholdningMEDIE
KOMMUNIKATIONSTJENESTERMedier og underholdningUNDERHOLDNING
KOMMUNIKATIONSTJENESTERMedier og underholdningINTERAKTIVE MEDIER OG TJENESTER
UTILITIESUtilitiesELVÆRKER
UTILITIESUtilitiesGASSELSKABER
UTILITIESUtilitiesHJÆLPEPROGRAMMER TIL FLERE VÆRKTØJER
UTILITIESUtilitiesVANDVÆRKER
UTILITIESUtilitiesUAFHÆNGIGE PRODUCENTER AF ELEKTRICITET OG VEDVARENDE ELEKTRICITET
FAST EJENDOMFast ejendomINVESTERINGSFONDE FOR EJENDOMSINVESTERINGER (REITS)
FAST EJENDOMFast ejendomEJENDOMSADMINISTRATION &UDVIKLING

Gics-sektordefinitioner

Hver sektor har en klar til semi-clear definition for at sikre, at en virksomhed tilhører mindst en af de 11 kategorier og undertyper. Nedenfor kan hver sektors officielle beskrivelse findes:

 1. Energisektoren: Virksomheder, der beskæftiger sig med efterforskning og produktion, raffinering og markedsføring, og opbevaring &transport af olie &gas og kul &forbrugsstoffer. Det omfatter også virksomheder, der tilbyder olie – og gasudstyr og -tjenester.
 2. Materialesektor: Virksomheder, der fremstiller kemikalier, byggematerialer, glas, papir, skovprodukter og relaterede emballageprodukter samt metaller, mineraler og mineselskaber, herunder producenter af stål.
 3. Industrisektoren: Omfatter producenter og distributører af kapitalgoder såsom rumfart &forsvar, byggevarer, elektrisk udstyr og maskiner og virksomheder, der tilbyder byggeri &engineering tjenester. Det omfatter også udbydere af kommercielle og professionelle tjenester, herunder trykning, miljø- og facilitetstjenester, kontortjenester og forsyninger, sikkerheds- og alarmtjenester, menneskelige ressourcer og arbejdsformidlinger, forskning og konsulenttjenester. Det omfatter også virksomheder, der leverer transporttjenester.
 4. Forbruger diskretionær sektor: Denne sektor omfatter de virksomheder, der har tendens til at være mest følsomme over for økonomiske cyklusser. Dens produktionssegment omfatter bilindustrien, husholdningsartikler, fritidsudstyr og tekstiler &beklædning. Servicesegmentet omfatter hoteller, restauranter og andre fritidsfaciliteter, medieproduktion og -tjenester samt detailsalg og -tjenester til forbrugere.
 5. Forbruger Staples Sektor: Denne sektor omfatter virksomheder, hvis virksomheder er mindre følsomme over for økonomiske cyklusser. Det omfatter producenter og distributører af fødevarer, drikkevarer og tobak og producenter af ikke-varige husholdningsartikler og personlige produkter. Det omfatter også fødevarer og narkotika detailhandel virksomheder samt hypermarkeder og forbruger super centre.
 6. Health Care Sector: Omfatter sundhedspersonale &tjenester, virksomheder, der fremstiller og distribuerer sundhedspleje udstyr &supplies, og sundhedspleje teknologi virksomheder. Det omfatter også virksomheder, der beskæftiger sig med forskning, udvikling, produktion og markedsføring af lægemidler og bioteknologiske produkter.
 7. Finanssektoren: Virksomheder, der er involveret i bankvirksomhed, sparsommelighed & realkreditfinansiering, specialiseret finansiering, forbrugerfinansiering, kapitalforvaltning og depotbanker, investeringsbankvirksomhed og mæglervirksomhed og forsikring. Det omfatter også finansielle børser &data og mortgage REITs.
 8. Informationsteknologi sektor: Det omfatter virksomheder, der tilbyder software og informationsteknologi tjenester, producenter og distributører af teknologi hardware &udstyr såsom kommunikationsudstyr, mobiltelefoner, computere &periferiudstyr, elektronisk udstyr og relaterede instrumenter, og halvledere.
 9. Kommunikationsservicesektor: Den omfatter virksomheder, der letter kommunikation og tilbyder relateret indhold og information gennem forskellige medier. Det omfatter telekommunikations- og medie- og underholdningsselskaber, herunder producenter af interaktive spilprodukter og virksomheder, der beskæftiger sig med oprettelse eller distribution af indhold og information via proprietære platforme.
 10. Forsyningssektoren: Indeholder forsyningsselskaber som el-, gas- og vandværker. Det omfatter også uafhængige elproducenter og energihandlere og virksomheder, der beskæftiger sig med produktion og distribution af elektricitet ved hjælp af vedvarende energikilder.
 11. Ejendomssektor: Den indeholder virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling og drift af fast ejendom. Det omfatter også virksomheder, der tilbyder fast ejendom relaterede tjenester og Equity Real Estate Investment Trusts (REITs).

GICS i praksis

I virkeligheden, når du begynder at investere, er GICs en reference, du ikke behøver at holde for kær til. Faktisk tilbyder de fleste mæglere og websteder de 11 sektorer som en andel af det samlede instrument til diversificeringsformål. Men branchens type &industri er ikke meget ofte brugt og / eller fremhævet.

Dette skyldes, at hovedparten af investorerne vælger de samme instrumenter i slutningen af dagen. Meget almindeligt er at holde en AMERIKANSK / World ETF &enten udbytte eller vækst bestande.

Når du overvejer mere socially ansvarlig investering og / eller for eksempel ren energi ETF'er, først da gør undersegmenter bliver meget vigtigt for dine investeringsbeslutninger.

Best copy trading broker 2023
This is default text for notification bar