GICS sektorid

Investeerimine GICSi sektoritesse. Kuidas neid määratletakse? Miks need olulised on ja kuidas te sellesse investeerite? See lehekülg vastab nendele küsimustele ja palju muud.

Ülemaailmne tööstuse klassifikatsiooni standard

GICS on ühtne raamistik, mida saab rakendada mis tahes ettevõttele ja seega investeerimisvahendile, et teha kindlaks, millises sektoris ja tööstuses see kuulub:

GICS - iga loetletud sektor

Investorid ei pea GICsid kohaldama, sest järjepidevuse ja kasutusmugavuse tagamiseks on igale börsil noteeritud äriühingule juba antud klassifikatsioon. Kui töötate laos või ETF-is, loetleb ametliku organisatsiooni või maakleri leht selle klassifikatsiooni.

Kui soovite töötada, valides kõigepealt tööstuse ja sektori, siis võite kohe minna ametlikule veebisaidile ja seda teha. Seejärel otsige lihtsalt oma maaklerit või seda saiti selle segmendi instrumentidel.


GICSi sektorid, tööstuskontsern ja tööstusharud

Ametlik GICS-i struktuur on leitav allpool. Veebisaidil peate teadma esimest sektorit, et määrata selle tööstusharu tüüp, et jõuda tööstusesse.

Alloleva tabeliga, kui teate, et otsite hotelle, saate sellel lehel kasutada juhtelementi + F, et leida hotelle, mis kuuluvad klienditeenindusse ja tarbijate kaalutlusõigusega segmentidesse.

SektoriValdkonna tüüpTööstus
ENERGIAEnergiaENERGIASEADMED JA -TEENUSED
ENERGIAEnergiaNAFTA, GAAS JA TARBEKAUBAD
MATERJALIDMaterjalidKEMIKAALIDE
MATERJALIDMaterjalidEHITUSMATERJALID
MATERJALIDMaterjalidKONTEINERID JA PAKENDID
MATERJALIDMaterjalidMETALLID JA KAEVANDAMINE
MATERJALIDMaterjalidPABER JA METSASAADUSED
TÖÖSTUSKapitalikaupadeLENNUNDUS JA KAITSE
TÖÖSTUSKapitalikaupadeTOODETE EHITAMINE
TÖÖSTUSKapitalikaupadeEHITUS JA TEHNIKA
TÖÖSTUSKapitalikaupadeELEKTRISEADMED
TÖÖSTUSKapitalikaupadeTÖÖSTUSKONGLOMERAADID
TÖÖSTUSKapitalikaupadeMASINAD
TÖÖSTUSKapitalikaupadeKAUBANDUSETTEVÕTTED JA TURUSTAJAD
TÖÖSTUSÄri- ja professionaalsed teenusedKOMMERTSTEENUSED JA -TARVIKUD
TÖÖSTUSÄri- ja professionaalsed teenusedPROFESSIONAALSED TEENUSED
TÖÖSTUSTransportLENNUKAUBAVEDU JA LOGISTIKA
TÖÖSTUSTransportLENNUETTEVÕTJATE
TÖÖSTUSTransportMARINE
TÖÖSTUSTransportMAANTEE JA RAUDTEE
TÖÖSTUSTransportTRANSPORDI INFRASTRUKTUUR
TARBIJA KAALUTLUSÕIGUSAutod ja komponendidAUTOMAATSED KOMPONENDID
TARBIJA KAALUTLUSÕIGUSAutod ja komponendidAUTOD
TARBIJA KAALUTLUSÕIGUSTarbekaupade ja rõivaste tarbekaubadMAJAPIDAMISTARBED
TARBIJA KAALUTLUSÕIGUSTarbekaupade ja rõivaste tarbekaubadVABA AJA TOOTED
TARBIJA KAALUTLUSÕIGUSTarbekaupade ja rõivaste tarbekaubadTEKSTIILID, RÕIVAD JA LUKSUSKAUBAD
TARBIJA KAALUTLUSÕIGUSTarbijateenusedHOTELLID, RESTORANID JA VABA AEG
TARBIJA KAALUTLUSÕIGUSTarbijateenusedMITMEKESISED TARBIJATEENUSED
TARBIJA KAALUTLUSÕIGUSJaekaubandusTURUSTAJAD
TARBIJA KAALUTLUSÕIGUSJaekaubandusINTERNET JA OTSETURUNDUSE JAEMÜÜK
TARBIJA KAALUTLUSÕIGUSJaekaubandusMITMETASANDILINE JAEMÜÜK
TARBIJA KAALUTLUSÕIGUSJaekaubandusERIALA JAEMÜÜK
TARBIJA KLAMBRIDToit ja klambrid jaemüükTOIT JA KLAMBRID JAEMÜÜK
TARBIJA KLAMBRIDToit, joogid ja tubakasJOOGID
TARBIJA KLAMBRIDToit, joogid ja tubakasTOIDUAINED
TARBIJA KLAMBRIDToit, joogid ja tubakasTUBAKAS
TARBIJA KLAMBRIDMajapidamis- ja isiklikud tootedMAJAPIDAMISTARBED
TARBIJA KLAMBRIDMajapidamis- ja isiklikud tootedPERSONAALSED TOOTED
TERVISHOIDTervishoiuvahendid ja -teenusedTERVISHOIUVAHENDID JA TARVIKUD
TERVISHOIDTervishoiuvahendid ja -teenusedTERVISHOIUTEENUSE OSUTAJAD JA TEENUSED
TERVISHOIDTervishoiuvahendid ja -teenusedTERVISHOIUTEHNOLOOGIA
TERVISHOIDRavimid, biotehnoloogia ja bioteadusedBIOTEHNOLOOGIA
TERVISHOIDRavimid, biotehnoloogia ja bioteadusedFARMAATSIATOOTED
TERVISHOIDRavimid, biotehnoloogia ja bioteadusedBIOTEADUSTE TÖÖRIISTAD JA TEENUSED
FINANTSIDPangadPANGAD
FINANTSIDPangadSÄÄSTUD JA HÜPOTEEKLAENUDE RAHASTAMINE
FINANTSIDMitmekesised finantsidMITMEKESISED FINANTSTEENUSED
FINANTSIDMitmekesised finantsidTARBIJAFINANTSEERIMINE
FINANTSIDMitmekesised finantsidKAPITALITURUD
FINANTSIDMitmekesised finantsidHÜPOTEEKKINNISVARAINVESTEERINGUTE USALDUSFONDID (REITS)
FINANTSIDKindlustusKINDLUSTUS
INFOTEHNOLOOGIATarkvara ja teenusedIT-TEENUSED
INFOTEHNOLOOGIATarkvara ja teenusedTARKVARA
INFOTEHNOLOOGIATehnoloogia, riistvara ja seadmedSIDESEADMED
INFOTEHNOLOOGIATehnoloogia, riistvara ja seadmedTEHNOLOOGIA RIISTVARA, SALVESTUSRUUM JA VÄLISSEADMED
INFOTEHNOLOOGIATehnoloogia, riistvara ja seadmedELEKTROONIKASEADMED, INSTRUMENDID JA KOMPONENDID
INFOTEHNOLOOGIAPooljuhid, pooljuhtseadmedPOOLJUHID JA POOLJUHTSEADMED
SIDETEENUSEDSideteenusedMITMEKESISED TELEKOMMUNIKATSIOONITEENUSED
SIDETEENUSEDSideteenusedTRAADITA TELEKOMMUNIKATSIOONITEENUSED
SIDETEENUSEDMeedia ja meelelahutusMEEDIA
SIDETEENUSEDMeedia ja meelelahutusMEELELAHUTUS
SIDETEENUSEDMeedia ja meelelahutusINTERAKTIIVNE MEEDIA JA TEENUSED
UTILITIESKommunaalteenusteELEKTRIETTEVÕTTED
UTILITIESKommunaalteenusteGAASIETTEVÕTTED
UTILITIESKommunaalteenusteMULTI-UTILITIES
UTILITIESKommunaalteenusteVEE-ETTEVÕTTED
UTILITIESKommunaalteenusteSÕLTUMATUD ENERGIA- JA TAASTUVELEKTRI TOOTJAD
KINNISVARAKinnisvaraOMAKAPITALI KINNISVARAINVESTEERINGUTE USALDUSFONDID (REITS)
KINNISVARAKinnisvaraKINNISVARA HALDAMINE JA ARENDAMINE

GICSi sektori määratlused

Igal sektoril on selge ja poolselge määratlus, et tagada ettevõtte kuulumine vähemalt ühte 11 kategooriast ja alatüübist. Allpool on iga sektori ametlik kirjeldus:

 1. Energiasektor: ettevõtted, mis tegelevad nafta ja gaasi ning söe ja tarbekütuste uurimise ja tootmise, rafineerimise ja turustamise ning ladustamise ja transpordiga. See hõlmab ka ettevõtteid, mis pakuvad nafta- ja gaasiseadmeid ja -teenuseid.
 2. Materjalisektor: ettevõtted, mis toodavad kemikaale, ehitusmaterjale, klaasi, paberit, metsasaadusi ja nendega seotud pakenditooteid ning metalle, mineraale ja kaevandusettevõtteid, sealhulgas terasetootjaid.
 3. Tööstussektor: hõlmab kapitalikaupade, nagu lennundus ja kaitse, ehitustoodete, elektriseadmete ja masinate tootjaid ja turustajaid ning ehitus- ja inseneriteenuseid pakkuvaid ettevõtteid. See hõlmab ka kaubandus- ja kutseteenuste pakkujaid, sealhulgas trüki-, keskkonna- ja rajatiste teenuseid, kontoriteenuseid ja -tarvikuid, turva- ja häireteenuseid, personali- ja tööhõiveteenuseid, uurimis- ja nõustamisteenuseid. See hõlmab ka ettevõtteid, kes pakuvad transporditeenuseid.
 4. Tarbija kaalutlusõiguslik sektor: see sektor hõlmab neid ettevõtteid, mis kipuvad olema majandustsüklite suhtes kõige tundlikumad. Selle tootmissegmenti kuuluvad autotööstus, majapidamistarbed, vabaajaseadmed ning tekstiilid ja rõivad. Teenuste segment hõlmab hotelle, restorane ja muid vaba aja veetmise võimalusi, meedia tootmist ja teenuseid ning tarbijate jaemüüki ja teenuseid.
 5. Tarbijaklambrite sektor: sellesse sektorisse kuuluvad ettevõtted, mille ettevõtted on majandustsüklite suhtes vähem tundlikud. See hõlmab toidu, jookide ja tubaka tootjaid ja turustajaid ning mittekestvate majapidamistarvete ja isiklike toodete tootjaid. See hõlmab ka toidu- ja ravimi jaemüügiettevõtteid, samuti hüpermarketeid ja tarbijate superkeskusi.
 6. Tervishoiusektor: hõlmab tervishoiuteenuse osutajaid ja teenuseid, tervishoiuseadmeid ja -tarvikuid tootvaid ja levitavad ettevõtteid ning tervishoiutehnoloogia ettevõtteid. See hõlmab ka ettevõtteid, mis tegelevad ravimite ja biotehnoloogiatoodete uurimise, arendamise, tootmise ja turustamisega.
 7. Finantssektor: panganduse, säästude ja hüpoteeklaenude finantseerimisega tegelevad ettevõtted, spetsialiseerunud finants, tarbijafinantseerimine, varahaldus- ja hoiupangad, investeerimispangandus ning maaklerlus ja kindlustus. See hõlmab ka finantsbörse ja andmeid ning hüpoteeklaenude REIT-e.
 8. Infotehnoloogia sektor: See hõlmab ettevõtteid, mis pakuvad tarkvara- ja infotehnoloogiateenuseid, tehnoloogia riistvara ja seadmete, näiteks sideseadmete, mobiiltelefonide, arvutite ja välisseadmete, elektroonikaseadmete ja nendega seotud instrumentide ning pooljuhtide tootjaid ja turustajaid.
 9. Sideteenuste sektor: see hõlmab ettevõtteid, mis hõlbustavad suhtlemist ja pakuvad sellega seotud sisu ja teavet erinevate meediumite kaudu. See hõlmab telekommunikatsiooni- ja meedia- ja meelelahutusettevõtteid, sealhulgas interaktiivsete mängutoodete tootjaid ning ettevõtteid, kes tegelevad sisu ja teabe loomise või levitamisega varaliste platvormide kaudu.
 10. Kommunaalteenuste sektor: sisaldab kommunaalettevõtteid, nagu elektri-, gaasi- ja vee-kommunaalteenused. See hõlmab ka sõltumatuid energiatootjaid ja energiaettevõtjaid ning ettevõtteid, kes tegelevad elektri tootmise ja jaotamisega taastuvatest energiaallikatest.
 11. Kinnisvarasektor: See hõlmab kinnisvaraarenduse ja -tegevusega tegelevaid ettevõtteid. See hõlmab ka kinnisvaraga seotud teenuseid pakkuvaid ettevõtteid ja equity real estate investment truste (REIT).

GICS praktikas

Tegelikult, kui hakkate investeerima, on GIC-d viide, mida te ei pea liiga kalliks pidama. Tegelikult pakuvad enamik maaklereid ja saite 11 sektorit osana mitmekesistamise eesmärgil kogu instrumendist. Kuid tööstuse tüüpi ja tööstust ei kasutata väga sageli ja / või tõstetakse esile.

Selle põhjuseks on see, et enamik investoreid valib päeva lõpus samad instrumendid. Väga levinud on USA / Maailma ETF -i hoidmine kas dividendi – või kasvuaktsiad.

Kui kaalute socially vastutustundlikumat investeerimist ja/või näiteks puhta energia ETF-e, muutuvad alamsegmendid teie investeerimisotsuste tegemisel väga oluliseks.

Best copy trading broker 2023
This is default text for notification bar