Sektor GICS

Melabur dalam sektor GICS. Bagaimana mereka ditakrifkan? Mengapa perkara ini &bagaimana anda melabur dalam satu? Halaman ini menjawab soalan-soalan ini dan banyak lagi.

Standard Klasifikasi Industri Global

GICS adalah rangka kerja bersatu yang boleh digunakan untuk mana-mana syarikat, dan oleh itu instrumen pelaburan, untuk menentukan dalam sektor &industri apa yang dimilikinya:

GICS - setiap sektor disenaraikan

Pelabur tidak perlu menggunakan GIF kerana setiap syarikat yang didagangkan secara terbuka telah diberi klasifikasi, untuk memastikan konsistensi dan kemudahan penggunaan. Apabila bekerja dari saham atau ETF, halaman dari organisasi rasmi atau broker akan menyenaraikan klasifikasi ini.

Sekiranya anda ingin bekerja dengan memilih industri dan sektor terlebih dahulu, maka anda boleh pergi ke laman web rasmi sekarang dan melakukannya. Selepas itu, hanya mencari broker anda atau laman web ini pada instrumen dari segmen itu.


Sektor GICS, kumpulan industri &industri

Struktur GICS rasmi boleh didapati di bawah. Di laman web, anda perlu mengetahui sektor pertama untuk menentukan jenis industrinya, untuk berakhir di industri.

Dengan jadual di bawah, jika anda tahu anda mencari Hotel, anda boleh menggunakan kawalan + F pada halaman ini untuk mencari Hotel yang tergolong dalam perkhidmatan pengguna &segmen budi bicara pengguna.

SektorJenis industriIndustri
TENAGATenagaPERALATAN TENAGA &PERKHIDMATAN
TENAGATenagaMINYAK, GAS &BAHAN API YANG BOLEH DIGUNAKAN
BAHANBahan-bahanBAHAN KIMIA
BAHANBahan-bahanBAHAN BINAAN
BAHANBahan-bahanKONTENA &PEMBUNGKUSAN
BAHANBahan-bahanLOGAM &PERLOMBONGAN
BAHANBahan-bahanKERTAS &PRODUK HUTAN
INDUSTRIBarangan ModalAEROANGKASA &PERTAHANAN
INDUSTRIBarangan ModalPRODUK BANGUNAN
INDUSTRIBarangan ModalPEMBINAAN &KEJURUTERAAN
INDUSTRIBarangan ModalPERALATAN ELEKTRIK
INDUSTRIBarangan ModalKONGLOMERAT INDUSTRI
INDUSTRIBarangan ModalJENTERA
INDUSTRIBarangan ModalSYARIKAT PERDAGANGAN &PENGEDAR
INDUSTRIPerkhidmatan komersial &profesionalPERKHIDMATAN &BEKALAN KOMERSIAL
INDUSTRIPerkhidmatan komersial &profesionalPERKHIDMATAN PROFESIONAL
INDUSTRIPengangkutanPENGANGKUTAN UDARA &LOGISTIK
INDUSTRIPengangkutanAIRLINES
INDUSTRIPengangkutanMARIN
INDUSTRIPengangkutanJALAN &KERETA API
INDUSTRIPengangkutanINFRASTRUKTUR PENGANGKUTAN
BUDI BICARA PENGGUNAAutomobil &komponenKOMPONEN AUTO
BUDI BICARA PENGGUNAAutomobil &komponenAUTOMOBILES
BUDI BICARA PENGGUNAPengguna tahan lama &pakaianRUMAH TAHAN LAMA
BUDI BICARA PENGGUNAPengguna tahan lama &pakaianPRODUK RIADAH
BUDI BICARA PENGGUNAPengguna tahan lama &pakaianTEKSTIL, PAKAIAN & BARANGAN MEWAH
BUDI BICARA PENGGUNAPerkhidmatan penggunaHOTEL, RESTORAN & PERCUTIAN
BUDI BICARA PENGGUNAPerkhidmatan penggunaPERKHIDMATAN PENGGUNA PELBAGAI
BUDI BICARA PENGGUNAPeruncitanPENGEDAR
BUDI BICARA PENGGUNAPeruncitanRUNCIT PEMASARAN LANGSUNG INTERNET &LANGSUNG
BUDI BICARA PENGGUNAPeruncitanRUNCIT BERBILANG TALIAN
BUDI BICARA PENGGUNAPeruncitanRUNCIT SPECIALTY
STAPLES PENGGUNAPeruncitan makanan &rujiPERUNCITAN MAKANAN &STAPLES
STAPLES PENGGUNAMakanan, minuman &tembakauMINUMAN
STAPLES PENGGUNAMakanan, minuman &tembakauPRODUK MAKANAN
STAPLES PENGGUNAMakanan, minuman &tembakauTEMBAKAU
STAPLES PENGGUNAProduk isi rumah &peribadiPRODUK ISI RUMAH
STAPLES PENGGUNAProduk isi rumah &peribadiPRODUK PERIBADI
PENJAGAAN KESIHATANPeralatan &perkhidmatan penjagaan kesihatanPERALATAN &BEKALAN PENJAGAAN KESIHATAN
PENJAGAAN KESIHATANPeralatan &perkhidmatan penjagaan kesihatanPENYEDIA &PERKHIDMATAN PENJAGAAN KESIHATAN
PENJAGAAN KESIHATANPeralatan &perkhidmatan penjagaan kesihatanTEKNOLOGI PENJAGAAN KESIHATAN
PENJAGAAN KESIHATANFarmaseutikal, bioteknologi &sains hayatBIOTEKNOLOGI
PENJAGAAN KESIHATANFarmaseutikal, bioteknologi &sains hayatFARMASEUTIKAL
PENJAGAAN KESIHATANFarmaseutikal, bioteknologi &sains hayatALAT &PERKHIDMATAN SAINS HAYAT
KEWANGANBankBANK
KEWANGANBankTHRIFTS &KEWANGAN GADAI JANJI
KEWANGANKewangan yang pelbagaiPERKHIDMATAN KEWANGAN YANG PELBAGAI
KEWANGANKewangan yang pelbagaiKEWANGAN PENGGUNA
KEWANGANKewangan yang pelbagaiPASARAN MODAL
KEWANGANKewangan yang pelbagaiAMANAH PELABURAN HARTANAH GADAI JANJI (REITS)
KEWANGANInsuransINSURANS
TEKNOLOGI MAKLUMATPerisian &PerkhidmatanPERKHIDMATAN IT
TEKNOLOGI MAKLUMATPerisian &PerkhidmatanPERISIAN
TEKNOLOGI MAKLUMATTeknologi, perkakasan &peralatanPERALATAN KOMUNIKASI
TEKNOLOGI MAKLUMATTeknologi, perkakasan &peralatanPERKAKASAN TEKNOLOGI, STORAN &PERSISIAN
TEKNOLOGI MAKLUMATTeknologi, perkakasan &peralatanPERALATAN ELEKTRONIK, INSTRUMEN &KOMPONEN
TEKNOLOGI MAKLUMATSemikonduktor, peralatan semikonduktorSEMIKONDUKTOR &PERALATAN SEMIKONDUKTOR
PERKHIDMATAN KOMUNIKASIPerkhidmatan komunikasiPERKHIDMATAN TELEKOMUNIKASI PELBAGAI
PERKHIDMATAN KOMUNIKASIPerkhidmatan komunikasiPERKHIDMATAN TELEKOMUNIKASI TANPA WAYAR
PERKHIDMATAN KOMUNIKASIMedia &hiburanMEDIA
PERKHIDMATAN KOMUNIKASIMedia &hiburanHIBURAN
PERKHIDMATAN KOMUNIKASIMedia &hiburanMEDIA &PERKHIDMATAN INTERAKTIF
UTILITIUtilitiUTILITI ELEKTRIK
UTILITIUtilitiUTILITI GAS
UTILITIUtilitiPELBAGAI UTILITI
UTILITIUtilitiUTILITI AIR
UTILITIUtilitiPENGELUAR TENAGA BEBAS DAN ELEKTRIK BOLEH DIPERBAHARUI
HARTANAHHarta tanahAMANAH PELABURAN HARTANAH EKUITI (REITS)
HARTANAHHarta tanahPENGURUSAN &PEMBANGUNAN HARTANAH

Definisi sektor GICS

Setiap sektor mempunyai definisi yang jelas kepada separa jelas untuk memastikan syarikat tergolong dalam sekurang-kurangnya satu daripada 11 kategori &subjenis. Di bawah ini, penerangan rasmi setiap sektor boleh didapati:

 1. Sektor Tenaga: Syarikat yang terlibat dalam penerokaan &pengeluaran, penapisan &pemasaran, dan penyimpanan &pengangkutan minyak &gas dan arang batu &bahan api yang boleh digunakan. Ia juga termasuk syarikat yang menawarkan peralatan dan perkhidmatan minyak &gas.
 2. Sektor Bahan: Syarikat yang mengeluarkan bahan kimia, bahan pembinaan, kaca, kertas, produk hutan dan produk pembungkusan yang berkaitan, dan logam, mineral dan syarikat perlombongan, termasuk pengeluar keluli.
 3. Sektor Industri: Termasuk pengeluar dan pengedar barangan modal seperti aeroangkasa &pertahanan, produk bangunan, peralatan elektrik dan jentera dan syarikat yang menawarkan perkhidmatan pembinaan &kejuruteraan. Ia juga termasuk penyedia perkhidmatan komersial &profesional termasuk perkhidmatan percetakan, alam sekitar dan kemudahan, perkhidmatan &bekalan pejabat, perkhidmatan keselamatan &penggera, sumber manusia &perkhidmatan pekerjaan, perkhidmatan penyelidikan &perundingan. Ia juga termasuk syarikat yang menyediakan perkhidmatan pengangkutan.
 4. Sektor Budi Bicara Pengguna: Sektor ini merangkumi perniagaan yang cenderung menjadi yang paling sensitif terhadap kitaran ekonomi. Segmen pembuatannya termasuk automotif, barangan tahan lama isi rumah, peralatan riadah dan tekstil &pakaian. Segmen perkhidmatan termasuk hotel, restoran dan kemudahan riadah lain, pengeluaran dan perkhidmatan media, dan peruncitan dan perkhidmatan pengguna.
 5. Sektor Staples Pengguna: Sektor ini terdiri daripada syarikat yang perniagaannya kurang sensitif terhadap kitaran ekonomi. Ia termasuk pengeluar dan pengedar makanan, minuman dan tembakau dan pengeluar barangan isi rumah yang tidak tahan lama dan produk peribadi. Ia juga termasuk syarikat peruncitan makanan & dadah serta pasar raya besar dan pusat super pengguna.
 6. Sektor Penjagaan Kesihatan: Termasuk penyedia &perkhidmatan penjagaan kesihatan, syarikat yang mengeluarkan dan mengedarkan peralatan &bekalan penjagaan kesihatan, dan syarikat teknologi penjagaan kesihatan. Ia juga termasuk syarikat-syarikat yang terlibat dalam penyelidikan, pembangunan, pengeluaran dan pemasaran farmaseutikal dan produk bioteknologi.
 7. Sektor Kewangan: Syarikat yang terlibat dalam perbankan, berjimat cermat & kewangan gadai janji, kewangan khusus, kewangan pengguna, pengurusan aset dan bank jagaan, perbankan pelaburan dan pembrokeran dan insurans. Ia juga termasuk Bursa Kewangan &Data dan REIT Gadai Janji.
 8. Sektor Teknologi Maklumat: Ia terdiri daripada syarikat yang menawarkan perkhidmatan perisian dan teknologi maklumat, pengeluar dan pengedar perkakasan &peralatan teknologi seperti peralatan komunikasi, telefon selular, komputer &persisian, peralatan elektronik dan instrumen yang berkaitan, dan semikonduktor.
 9. Sektor Perkhidmatan Komunikasi: Ia termasuk syarikat yang memudahkan komunikasi dan menawarkan kandungan dan maklumat yang berkaitan melalui pelbagai medium. Ia termasuk syarikat telekomunikasi dan media &hiburan termasuk pengeluar produk permainan interaktif dan syarikat yang terlibat dalam penciptaan atau pengedaran kandungan dan maklumat melalui platform proprietari.
 10. Sektor Utiliti: Mengandungi syarikat utiliti seperti elektrik, gas dan utiliti air. Ia juga termasuk pengeluar tenaga bebas &peniaga tenaga dan syarikat yang terlibat dalam penjanaan dan pengedaran elektrik menggunakan sumber yang boleh diperbaharui.
 11. Sektor Harta Tanah: Ia mengandungi syarikat yang terlibat dalam pembangunan dan operasi hartanah. Ia juga termasuk syarikat yang menawarkan perkhidmatan berkaitan hartanah dan Amanah Pelaburan Hartanah Ekuiti (REIT).

GICS dalam amalan

Pada hakikatnya, apabila anda mula melabur, GIF adalah rujukan yang anda tidak perlu terlalu sayang. Malah, kebanyakan broker &tapak menawarkan 11 sektor sebagai bahagian daripada jumlah instrumen untuk tujuan kepelbagaian. Tetapi jenis industri &industri tidak begitu sering digunakan dan / atau diserlahkan.

Ini disebabkan oleh sebahagian besar pelabur memilih instrumen yang sama pada akhir hari. Sangat biasa adalah untuk memegang ETF AS / Dunia & sama ada dividen atau saham pertumbuhan.

Apabila anda mempertimbangkan pelaburan yang lebih bertanggungjawab secara social dan / atau sebagai contoh ETF tenaga bersih, hanya kemudian subsegmen menjadi sangat penting untuk keputusan pelaburan anda.

Best copy trading broker 2022
This is default text for notification bar