Pengurusan aset

Pengurusan aset adalah amalan menguruskan portfolio aset, seperti saham atau bon, bagi pihak individu, institusi, atau organisasi. Matlamatnya adalah untuk memaksimumkan pulangan dan meminimumkan risiko melalui membuat keputusan strategik dan taktikal.

Pengurus aset, yang biasanya profesional dengan pengalaman dan kepakaran yang luas dalam pasaran kewangan, bertanggungjawab untuk membuat keputusan pelaburan, memantau prestasi portfolio, dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam pasaran. Mereka biasanya menggunakan pelbagai strategi dan alat pelaburan, seperti kepelbagaian dan pengurusan risiko, untuk mencapai matlamat pelanggan mereka. Broker sangat sering menawarkan pengurusan aset juga.

beg pengurusan aset wang

Terdapat pelbagai jenis pengurusan aset, termasuk individu dan institusi. Individu merujuk kepada pengurusan aset pelabur individu, manakala institusi merujuk kepada pengurusan aset institusi seperti dana pencen, endowmen, dan yayasan.

Pengurusan aset juga boleh merujuk kepada pengurusan aset fizikal, seperti hartanah, infrastruktur, dan aset ketara lain. Dalam konteks ini, pengurus aset bertanggungjawab untuk penyelenggaraan, pembangunan, dan pengoptimuman aset ini.

Best copy trading broker 2023
This is default text for notification bar