GICS-sektorer

Investere i GICS-sektorene. Hvordan defineres de? Hvorfor betyr disse noe , hvordan investerer du i en? Denne siden svarer på disse spørsmålene og mer.

Den globale bransjeklassifiseringsstandarden

GICS er et enhetlig rammeverk som kan brukes på ethvert selskap, og derfor investeringsinstrument, for å bestemme i hvilken sektor og bransje det tilhører:

GICS - hver sektor oppført

Investorer trenger ikke å bruke GIC-ene, da alle børsnoterte selskaper allerede har fått en klassifisering for å sikre konsistens og brukervennlighet. Når du arbeider fra lager eller ETF, vil siden fra den offisielle organisasjonen eller megleren liste opp denne klassifiseringen.

Skulle du ønske å jobbe ved å velge en bransje og sektor først, kan du gå til den offisielle nettsiden akkurat nå og gjøre det. Etterpå er det bare å søke megleren eller dette nettstedet på instrumenter fra det segmentet.


GICS sektorer, bransjegruppe og næringer

Den offisielle GICS-strukturen finner du nedenfor. På nettstedet må du kjenne den første sektoren for å bestemme bransjetypen, for å ende opp i bransjen.

Med tabellen nedenfor, hvis du vet at du leter etter hoteller, kan du bruke control + F på denne siden til å finne hoteller som hører hjemme i forbrukertjenester og forbruker skjønnsmessige segmenter.

SektorBransjetypeIndustri
ENERGIEnergiENERGIUTSTYR OG -TJENESTER
ENERGIEnergiOLJE, GASS OG FORBRUKSBRENSEL
MATERIALERMaterialerKJEMIKALIER
MATERIALERMaterialerBYGGEMATERIALER
MATERIALERMaterialerBEHOLDERE OG EMBALLASJE
MATERIALERMaterialerMETALLER OG GRUVEDRIFT
MATERIALERMaterialerPAPIR OG SKOGSPRODUKTER
INDUSTRIKapitalvarerLUFTFART OG FORSVAR
INDUSTRIKapitalvarerBYGGE PRODUKTER
INDUSTRIKapitalvarerKONSTRUKSJON OG PROSJEKTERING
INDUSTRIKapitalvarerELEKTRISK UTSTYR
INDUSTRIKapitalvarerINDUSTRIELLE KONGLOMERATER
INDUSTRIKapitalvarerMASKINERI
INDUSTRIKapitalvarerHANDELSSELSKAPER OG DISTRIBUTØRER
INDUSTRIKommersielle og profesjonelle tjenesterKOMMERSIELLE TJENESTER OG FORSYNINGER
INDUSTRIKommersielle og profesjonelle tjenesterPROFESJONELLE TJENESTER
INDUSTRITransportFLYFRAKT OG LOGISTIKK
INDUSTRITransportFLYSELSKAPER
INDUSTRITransportMARIN
INDUSTRITransportVEI OG JERNBANE
INDUSTRITransportINFRASTRUKTUR FOR TRANSPORT
FORBRUKERNES SKJØNNSMESSIGEBiler og komponenterAUTOMATISKE KOMPONENTER
FORBRUKERNES SKJØNNSMESSIGEBiler og komponenterBILER
FORBRUKERNES SKJØNNSMESSIGEForbruksvarer og klærVARIGE HUSHOLDNINGER
FORBRUKERNES SKJØNNSMESSIGEForbruksvarer og klærFRITIDSPRODUKTER
FORBRUKERNES SKJØNNSMESSIGEForbruksvarer og klærTEKSTILER, KLÆR OG LUKSUSVARER
FORBRUKERNES SKJØNNSMESSIGEForbrukertjenesterHOTELLER, RESTAURANTER OG FRITID
FORBRUKERNES SKJØNNSMESSIGEForbrukertjenesterDIVERSIFISERTE FORBRUKERTJENESTER
FORBRUKERNES SKJØNNSMESSIGEDetaljhandelDISTRIBUTØRER
FORBRUKERNES SKJØNNSMESSIGEDetaljhandelINTERNETT OG DIREKTE MARKEDSFØRING
FORBRUKERNES SKJØNNSMESSIGEDetaljhandelDETALJHANDEL MED FLERE LINJER
FORBRUKERNES SKJØNNSMESSIGEDetaljhandelSPESIALFORSE DETALJHANDEL
FORBRUKER STIFTERMat og stifter detaljhandelDETALJHANDEL MED MAT OG STIFTER
FORBRUKER STIFTERMat, drikke og tobakkDRIKKEVARER
FORBRUKER STIFTERMat, drikke og tobakkMATVARER
FORBRUKER STIFTERMat, drikke og tobakkTOBAKK
FORBRUKER STIFTERHusholdning og personlige produkterHUSHOLDNINGSPRODUKTER
FORBRUKER STIFTERHusholdning og personlige produkterPERSONLIGE PRODUKTER
HELSEOMSORGUtstyr og tjenester for helsetjenesterHELSEUTSTYR OG FORSYNINGER
HELSEOMSORGUtstyr og tjenester for helsetjenesterLEVERANDØRER AV HELSETJENESTER OG TJENESTER
HELSEOMSORGUtstyr og tjenester for helsetjenesterTEKNOLOGI FOR HELSETJENESTER
HELSEOMSORGLegemidler, bioteknologi og biovitenskapBIOTEKNOLOGI
HELSEOMSORGLegemidler, bioteknologi og biovitenskapLEGEMIDLER
HELSEOMSORGLegemidler, bioteknologi og biovitenskapLIFE SCIENCES VERKTØY OG TJENESTER
ØKONOMIBankerBANKER
ØKONOMIBankerTHRIFTS OG BOLIGLÅNSFINANSIERING
ØKONOMIDiversifisert økonomiDIVERSIFISERTE FINANSIELLE TJENESTER
ØKONOMIDiversifisert økonomiFORBRUKERFINANSIERING
ØKONOMIDiversifisert økonomiKAPITALMARKEDENE
ØKONOMIDiversifisert økonomiBOLIGLÅN EIENDOMSINVESTERINGER TRUSTER (REITS)
ØKONOMIForsikringFORSIKRING
INFORMASJONSTEKNOLOGIProgramvare og tjenesterIT-TJENESTER
INFORMASJONSTEKNOLOGIProgramvare og tjenesterPROGRAMVARE
INFORMASJONSTEKNOLOGITeknologi, maskinvare og utstyrKOMMUNIKASJONSUTSTYR
INFORMASJONSTEKNOLOGITeknologi, maskinvare og utstyrTEKNOLOGIMASKINVARE, LAGRING OG EKSTERNE ENHETER
INFORMASJONSTEKNOLOGITeknologi, maskinvare og utstyrELEKTRONISK UTSTYR, INSTRUMENTER OG KOMPONENTER
INFORMASJONSTEKNOLOGIHalvledere, halvlederutstyrHALVLEDERE OG HALVLEDERUTSTYR
KOMMUNIKASJONSTJENESTERKommunikasjonstjenesterDIVERSIFISERTE TELEKOMMUNIKASJONSTJENESTER
KOMMUNIKASJONSTJENESTERKommunikasjonstjenesterTRÅDLØSE TELEKOMMUNIKASJONSTJENESTER
KOMMUNIKASJONSTJENESTERMedia og underholdningMEDIA
KOMMUNIKASJONSTJENESTERMedia og underholdningUNDERHOLDNING
KOMMUNIKASJONSTJENESTERMedia og underholdningINTERAKTIVE MEDIER OG TJENESTER
VERKTØYVerktøyELEKTRISKE VERKTØY
VERKTØYVerktøyGASS VERKTØY
VERKTØYVerktøyFLERE VERKTØY
VERKTØYVerktøyVANNVERKTØY
VERKTØYVerktøyUAVHENGIGE KRAFT- OG FORNYBARE ELEKTRISITETSPRODUSENTER
FAST EIENDOMFast eiendomAKSJEINVESTERINGER (REITS)
FAST EIENDOMFast eiendomEIENDOMSFORVALTNING OG UTVIKLING

Definisjoner av GICS-sektoren

Hver sektor har en klar til semi-klar definisjon for å sikre at et selskap tilhører minst en av de 11 kategoriene og undertypene. Nedenfor finner du hver sektors offisielle beskrivelse:

 1. Energisektor: Selskaper som driver med leting og produksjon, raffinering og markedsføring og lagring og transport av olje og gass og kull og forbruksvarer. Det inkluderer også selskaper som tilbyr olje- og gassutstyr og tjenester.
 2. Materialsektor: Selskaper som produserer kjemikalier, byggematerialer, glass, papir, skogprodukter og relaterte emballasjeprodukter, og metaller, mineraler og gruveselskaper, inkludert produsenter av stål.
 3. Industrials Sector: Inkluderer produsenter og distributører av kapitalvarer som luftfart og forsvar, byggevarer, elektrisk utstyr og maskiner og selskaper som tilbyr bygg- og anleggstjenester. Det inkluderer også leverandører av kommersielle og profesjonelle tjenester, inkludert utskrift, miljø- og anleggstjenester, kontortjenester og forsyninger, sikkerhets- og alarmtjenester, menneskelige ressurser og sysselsettingstjenester, forsknings- og konsulenttjenester. Det inkluderer også selskaper som tilbyr transporttjenester.
 4. Forbrukernes skjønnsmessige sektor: Denne sektoren omfatter de virksomhetene som pleier å være mest følsomme for økonomiske sykluser. Produksjonssegmentet inkluderer bilindustrien, husholdningsvarer, fritidsutstyr og tekstiler og klær. Tjenestesegmentet omfatter hoteller, restauranter og andre fritidsfasiliteter, medieproduksjon og tjenester, og forbrukerhandel og tjenester.
 5. Consumer Staples Sector: Denne sektoren består av selskaper hvis virksomheter er mindre følsomme for økonomiske sykluser. Det inkluderer produsenter og distributører av mat, drikkevarer og tobakk og produsenter av ikke-holdbare husholdningsvarer og personlige produkter. Det inkluderer også mat – narkotika detaljhandel selskaper samt hypermarkeder og forbruker super sentre.
 6. Helsesektoren: Omfatter leverandører av helsetjenester og tjenester, bedrifter som produserer og distribuerer helseutstyr og forsyninger, og helseteknologiselskaper. Det inkluderer også selskaper som er involvert i forskning, utvikling, produksjon og markedsføring av legemidler og bioteknologiske produkter.
 7. Finanssektoren: Selskaper som er involvert i bank, sparsommeligheter og boliglånsfinansiering, spesialisert finans, forbrukerfinansiering, kapitalforvaltning og depotbanker, investeringsbanker og megling og forsikring. Det inkluderer også financial exchanges &data og boliglån REITs.
 8. Informasjonsteknologisektor: Det består av selskaper som tilbyr programvare- og informasjonsteknologitjenester, produsenter og distributører av teknologimaskinvare og utstyr som kommunikasjonsutstyr, mobiltelefoner, datamaskiner og eksterne enheter, elektronisk utstyr og relaterte instrumenter og halvledere.
 9. Kommunikasjonstjenestesektoren: Det inkluderer selskaper som legger til rette for kommunikasjon og tilbyr relatert innhold og informasjon gjennom ulike medier. Det inkluderer telekom- og medie- og underholdningsselskaper, inkludert produsenter av interaktive spillprodukter og selskaper som driver med innholds- og informasjonsoppretting eller distribusjon gjennom proprietære plattformer.
 10. Verktøy Sektor: Inneholder kraftselskaper som elektriske, gass- og vannforsyninger. Det inkluderer også uavhengige kraftprodusenter og energitradere og selskaper som driver med produksjon og distribusjon av elektrisitet ved hjelp av fornybare kilder.
 11. Eiendomssektoren: Den inneholder selskaper som driver eiendomsutvikling og drift. Det inkluderer også selskaper som tilbyr eiendomsrelaterte tjenester og Equity Real Estate Investment Trusts (REITs).

GICS i praksis

I virkeligheten, når du begynner å investere, er GICs en referanse du ikke trenger å holde for kjær til. Faktisk tilbyr de fleste meglere og nettsteder de 11 sektorene som en andel av det totale instrumentet for diversifiseringsformål. Men bransjetypen & industri brukes ikke veldig ofte og / eller fremheves.

Dette skyldes at hoveddelen av investorene velger de samme instrumentene på slutten av dagen. Svært vanlig er å holde en AMERIKANSK / World ETF – enten utbytte eller vekstaksjer.

Når du vurderer mer socially ansvarlig investering og / eller for eksempel ren energi ETF-er, først da blir undersegmentene svært viktige for investeringsbeslutningene dine.

Best copy trading broker 2023
This is default text for notification bar