Nøkkelinformasjonsdokumentet (KID)

Et viktig informasjonsdokument er et dokument som inneholder viktig informasjon om et finansielt produkt. Dette dokumentet kreves av European Securities and Markets Authority (ESMA) for visse typer finansielle produkter som tilbys detaljistinvestorer. KID må gis til investorer før de kjøper produktet. Det må skrives på vanlig språk og må inneholde informasjon om nøkkelfunksjonene til produktet, risikoene som er involvert, og gebyrene og kostnadene knyttet til produktet.

Når et KID mangler:

Hvis et viktig informasjonsdokument mangler, kan det hende at investoren ikke har all informasjonen de trenger for å ta en informert beslutning om produktet. Dette kan føre til at investoren tar en beslutning som ikke er til deres beste, og som kan føre til tap. Dette er grunnen til at meglere ofte ikke vil tillate deg å handle et instrument uten KID.

Feilmeldingen KID mangler

Feilmeldingen "Nøkkelinformasjonsdokument mangler" angir at nøkkelinformasjonsdokumentet er nødvendig, men ikke er angitt. Denne feilen kan oppstå hvis produktet som tilbys er underlagt kravene fra European Securities and Markets Authority (ESMA) og nøkkelinformasjonsdokumentet ikke er gitt til investoren.

For deg som investor betyr dette mest sannsynlig at du ikke kan kjøpe det finansielle instrumentet du ser på. Dette kan forårsake frustrasjon og er ikke løsbar fra investorsiden, men heller på meglersiden. Noen plattformer kan ha beskrivende feilmeldinger relatert til KIDer, for eksempel "eksponering kan ikke økes for dette instrumentet." Hvis du opplever dette problemet ofte med samme meglerhus, kan det være lurt å vurdere å bytte til en annen.

Best copy trading broker 2022
This is default text for notification bar