Onderzoek naar het dividendrendement

Een dividendrendement is het bedrag dat wordt uitgekeerd ten opzichte van de koers van het aandeel. Een bedrijf kan besluiten om dividend uit te keren aan aandeelhouders. Bijvoorbeeld omdat het een goed jaar heeft gehad of omdat de verwachtingen voor de toekomst positief zijn.

Dividenden zijn dan een beloning voor de aandeelhouder omdat hij in een bedrijf heeft geïnvesteerd. Als u een dividend ontvangt, kunt u het dividendrendement berekenen. Dit is de verhouding tussen het uitgekeerde dividend en de aankoopprijs van een bepaald aandeel. Zie de onderstaande afbeelding voor voorbeeldige doeleinden:

berekening dividendrendement
de opbrengstberekening

Dividendrendement vs Spaarrente

Het kan voorkomen dat het dividendrendement hoger is dan de spaarrente. Aan de andere kant loop je echter een hoger risico met beleggen dan met sparen, omdat je je belegging kunt verliezen of de koers van een aandeel zodanig kan dalen dat je niet meer krijgt wat je ervoor betaald hebt.

Bij sparen heb je een veel hogere mate van zekerheid dat het gespaarde geld ook daadwerkelijk beschikbaar blijft, maar daar zit een lagere vergoeding tegenover. De beleggingsportefeuille en de samenstelling ervan verschillen per belegger en per situatie.

voorbeeld berekening

Er is geen formule om de juiste compositie te gebruiken. Hoe uw beleggingsportefeuille eruit ziet, hangt af van het risico dat u bereid en in staat bent te lopen, het doel dat u voor ogen heeft, uw beleggingshorizon en de omvang van uw vermogen.

Je kunt werken met een defensieve portefeuille waarbij je normaal gesproken relatief weinig risico loopt. Er wordt dan vooral geïnvesteerd in volwassen markten en grote bedrijven die stabiliteit bieden. Soms kan gekozen worden voor een offensieve portefeuille, wat over het algemeen een relatief hoger risico met zich meebrengt.

Hoe bereken ik het dividendrendement?

Het dividendrendement wordt als volgt berekend: Dividenduitkering (gepland) / aankoopprijs van een aandeel maal 100%. Stel dat u een aandeel koopt voor 10 USD. Het rendement dat wordt betaald is 0.50 USD. Het dividendrendement is dan (0,5 / 10) x 100% = 5%.
dividend yield

Best copy trading broker 2022
This is default text for notification bar