Býčí trh

Býčí trh označuje finančný trh, na ktorom ceny rastú alebo sa očakáva, že porastú. Tento pojem sa zvyčajne používa na opis akciového trhu, ale môže sa vzťahovať aj na iné trhy, ako je trh s dlhopismi alebo trh s nehnuteľnosťami.

Býčí trh sa vyznačuje zvýšenou dôverou investorov a optimizmom, ako aj vysokou úrovňou nákupnej aktivity. To má za následok rastúce ceny cenných papierov, ako sú akcie a dlhopisy, a zvýšený objem obchodov. Opakom je medvedí trh, ktorý sa vyznačuje klesajúcimi cenami a nedostatkom dôvery investorov.

Býčí trh

Býčie trhy môžu trvať rôzne dlho a často sú poháňané faktormi, ako je silný hospodársky rast, nízka nezamestnanosť a nízka inflácia. Môže to však byť poháňané aj špekuláciami a iracionálnou bujarosťou, čo môže viesť k trhovej bubline.

Býčí trh môže byť pre investorov vhodným časom na nákup a držanie akcií, pretože je pravdepodobné, že časom zaznamenajú nárast hodnoty. Je však dôležité si uvedomiť, že tieto netrvajú večne a že ceny môžu tiež klesnúť, čo vedie k medvediemu trhu.

Best copy trading broker 2023
This is default text for notification bar