Správa majetku

Správa aktív je prax riadenia portfólia aktív, ako sú akcie alebo dlhopisy, v mene jednotlivcov, inštitúcií alebo organizácií. Cieľom je maximalizovať výnosy a minimalizovať riziko prostredníctvom strategického a taktického rozhodovania.

Správcovia aktív, ktorí sú zvyčajne profesionáli s rozsiahlymi skúsenosťami a odbornými znalosťami na finančných trhoch, sú zodpovední za prijímanie investičných rozhodnutí, monitorovanie výkonnosti portfólia a prispôsobovanie sa zmenám na trhu. Na dosiahnutie cieľov svojich klientov zvyčajne používajú rôzne investičné stratégie a nástroje, ako je diverzifikácia a riadenie rizík. Makléri veľmi často ponúkajú aj správu aktív.

vrece peňazí na správu majetku

Existujú rôzne typy správy aktív, vrátane individuálnej a inštitucionálnej. Jednotlivec sa vzťahuje na správu aktív jednotlivých investorov, zatiaľ čo inštitucionálny sa vzťahuje na správu aktív inštitúcií, ako sú penzijné fondy, nadačné fondy a nadácie.

Správa aktív sa môže vzťahovať aj na správu hmotného majetku, ako sú nehnuteľnosti, infraštruktúra a iný hmotný majetok. V tejto súvislosti sú správcovia aktív zodpovední za údržbu, vývoj a optimalizáciu týchto aktív.

Best copy trading broker 2023
This is default text for notification bar