Sektory GICS

Investovanie do sektorov GICS. Ako sú definované? Prečo je to dôležité a ako do jedného investujete? Táto stránka odpovedá na tieto otázky a ďalšie.

Globálny klasifikačný štandard priemyslu

GICS je jednotný rámec, ktorý možno uplatniť na akúkoľvek spoločnosť, a teda investičný nástroj, na určenie, do ktorého odvetvia a odvetvia patrí:

GICS - každý uvedený sektor

Investori nemusia uplatňovať GIC, pretože každá verejne obchodovaná spoločnosť už dostala klasifikáciu, aby sa zabezpečila konzistentnosť a jednoduchosť použitia. Pri práci zo skladu alebo ETF bude stránka oficiálnej organizácie alebo makléra uvádzať túto klasifikáciu.

Ak chcete pracovať tak, že najprv vyberiete odvetvie a sektor, môžete ísť na oficiálnu webovú stránku práve teraz a urobiť tak. Potom jednoducho vyhľadajte svojho makléra alebo túto stránku na nástrojoch z tohto segmentu.


Sektory GICS, priemyselné skupiny a priemyselné odvetvia

Oficiálnu štruktúru GICS nájdete nižšie. Na webových stránkach musíte poznať prvý sektor, ktorý určí jeho typ odvetvia, aby ste skončili v priemysle.

S nižšie uvedenou tabuľkou, ak viete, že hľadáte hotely, môžete na tejto stránke použiť control + F na nájdenie hotelov, ktoré patria do segmentov spotrebiteľských služieb a diskrečných služieb spotrebiteľov.

SektorTyp odvetviaPriemysel
ENERGIAEnergiaENERGETICKÉ ZARIADENIA A SLUŽBY
ENERGIAEnergiaROPA, PLYN A SPOTREBNÉ PALIVÁ
MATERIÁLYMateriályCHEMIKÁLIE
MATERIÁLYMateriálySTAVEBNÉ MATERIÁLY
MATERIÁLYMateriályKONTAJNERY A OBALY
MATERIÁLYMateriályKOVY A ŤAŽBA
MATERIÁLYMateriályPAPIER A LESNÉ VÝROBKY
INDUSTRIALSZákladné imanieLETECTVO A OBRANA
INDUSTRIALSZákladné imanieSTAVEBNÉ VÝROBKY
INDUSTRIALSZákladné imanieSTAVEBNÍCTVO A INŽINIERSTVO
INDUSTRIALSZákladné imanieELEKTRICKÉ ZARIADENIA
INDUSTRIALSZákladné imaniePRIEMYSELNÉ KONGLOMERÁTY
INDUSTRIALSZákladné imanieSTROJE
INDUSTRIALSZákladné imanieOBCHODNÉ SPOLOČNOSTI A DISTRIBÚTORI
INDUSTRIALSKomerčné a profesionálne službyKOMERČNÉ SLUŽBY A DODÁVKY
INDUSTRIALSKomerčné a profesionálne službyPROFESIONÁLNE SLUŽBY
INDUSTRIALSDopravaLETECKÁ NÁKLADNÁ A LOGISTICKÁ DOPRAVA
INDUSTRIALSDopravaLETECKÉ SPOLOČNOSTI
INDUSTRIALSDopravaMORSKÝ
INDUSTRIALSDopravaCESTNÁ A ŽELEZNIČNÁ
INDUSTRIALSDopravaDOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
SPOTREBITEĽ PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIAAutomobily a komponentyAUTOMATICKÉ KOMPONENTY
SPOTREBITEĽ PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIAAutomobily a komponentyAUTOMOBILY
SPOTREBITEĽ PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIASpotrebný tovar a oblečenieTRVANLIVÉ VÝROBKY PRE DOMÁCNOSŤ
SPOTREBITEĽ PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIASpotrebný tovar a oblečeniePRODUKTY PRE VOĽNÝ ČAS
SPOTREBITEĽ PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIASpotrebný tovar a oblečenieTEXTIL, ODEVY A LUXUSNÝ TOVAR
SPOTREBITEĽ PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIASpotrebiteľské službyHOTELY, REŠTAURÁCIE A VOĽNÝ ČAS
SPOTREBITEĽ PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIASpotrebiteľské službyDIVERZIFIKOVANÉ SPOTREBITEĽSKÉ SLUŽBY
SPOTREBITEĽ PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIAMaloobchoduDISTRIBÚTOROV
SPOTREBITEĽ PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIAMaloobchoduINTERNET A PRIAMY MARKETING MALOOBCHOD
SPOTREBITEĽ PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIAMaloobchoduVIACÚROVŇOVÝ MALOOBCHOD
SPOTREBITEĽ PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIAMaloobchoduŠPECIALIZOVANÝ MALOOBCHOD
SPOTREBITEĽSKÉ SPONKYMaloobchod s potravinami a sponkamiMALOOBCHOD S POTRAVINAMI A SPONKAMI
SPOTREBITEĽSKÉ SPONKYPotraviny, nápoje a tabakNÁPOJE
SPOTREBITEĽSKÉ SPONKYPotraviny, nápoje a tabakPOTRAVINÁRSKE VÝROBKY
SPOTREBITEĽSKÉ SPONKYPotraviny, nápoje a tabakTABAK
SPOTREBITEĽSKÉ SPONKYDomáce a osobné výrobkyVÝROBKY PRE DOMÁCNOSŤ
SPOTREBITEĽSKÉ SPONKYDomáce a osobné výrobkyOSOBNÉ PRODUKTY
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤZdravotnícke zariadenia a službyZDRAVOTNÍCKE VYBAVENIE A DODÁVKY
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤZdravotnícke zariadenia a službyPOSKYTOVATELIA A SLUŽBY ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤZdravotnícke zariadenia a službyTECHNOLÓGIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤFarmaceutiká, biotechnológie a vedy o životeBIOTECHNOLÓGIA
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤFarmaceutiká, biotechnológie a vedy o životeLIEKOV
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤFarmaceutiká, biotechnológie a vedy o životeNÁSTROJE A SLUŽBY V OBLASTI BIOLOGICKÝCH VIED
FINANČNÉ PROSTRIEDKYBankyBANKY
FINANČNÉ PROSTRIEDKYBankyŠETRNOSŤ A HYPOTEKÁRNE FINANCOVANIE
FINANČNÉ PROSTRIEDKYDiverzifikovaná finančná situáciaDIVERZIFIKOVANÉ FINANČNÉ SLUŽBY
FINANČNÉ PROSTRIEDKYDiverzifikovaná finančná situáciaSPOTREBITEĽSKÉ FINANCIE
FINANČNÉ PROSTRIEDKYDiverzifikovaná finančná situáciaKAPITÁLOVÉ TRHY
FINANČNÉ PROSTRIEDKYDiverzifikovaná finančná situáciaINVESTIČNÉ FONDY HYPOTEKÁRNYCH NEHNUTEĽNOSTÍ (REITS)
FINANČNÉ PROSTRIEDKYPoisteniePOISTENIE
INFORMAČNÁ TECHNOLÓGIASoftvér a službyIT SLUŽBY
INFORMAČNÁ TECHNOLÓGIASoftvér a službySOFTVÉR
INFORMAČNÁ TECHNOLÓGIATechnológie, hardvér a vybavenieKOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA
INFORMAČNÁ TECHNOLÓGIATechnológie, hardvér a vybavenieTECHNOLOGICKÝ HARDVÉR, ÚLOŽISKO A PERIFÉRNE ZARIADENIA
INFORMAČNÁ TECHNOLÓGIATechnológie, hardvér a vybavenieELEKTRONICKÉ ZARIADENIA, NÁSTROJE A KOMPONENTY
INFORMAČNÁ TECHNOLÓGIAPolovodiče, polovodičové zariadeniaPOLOVODIČE A POLOVODIČOVÉ ZARIADENIA
KOMUNIKAČNÉ SLUŽBYKomunikačné službyDIVERZIFIKOVANÉ TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY
KOMUNIKAČNÉ SLUŽBYKomunikačné službyBEZDRÔTOVÉ TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY
KOMUNIKAČNÉ SLUŽBYMédiá a zábavaMEDIA
KOMUNIKAČNÉ SLUŽBYMédiá a zábavaZÁBAVA
KOMUNIKAČNÉ SLUŽBYMédiá a zábavaINTERAKTÍVNE MÉDIÁ A SLUŽBY
UTILITYPomôckyELEKTRICKÉ POMÔCKY
UTILITYPomôckyPLYNÁRENSKÉ SPOLOČNOSTI
UTILITYPomôckyMULTI-UTILITIES
UTILITYPomôckyVODÁRENSKE SPOLOČNOSTI
UTILITYPomôckyNEZÁVISLÍ VÝROBCOVIA ELEKTRICKEJ ENERGIE A OBNOVITEĽNEJ ELEKTRICKEJ ENERGIE
NEHNUTEĽNOSŤNehnuteľnosťINVESTIČNÉ FONDY V OBLASTI KAPITÁLOVÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ (REITS)
NEHNUTEĽNOSŤNehnuteľnosťSPRÁVA A ROZVOJ NEHNUTEĽNOSTÍ

Definície sektorov GICS

Každý sektor má jasnú až polojasnú definíciu, aby sa zabezpečilo, že spoločnosť patrí aspoň do jednej z 11 kategórií a podtypov. Oficiálny opis každého sektora nájdete nižšie:

 1. Energetický sektor: Spoločnosti zaoberajúce sa prieskumom a výrobou, rafináciou a marketingom a skladovaním a prepravou ropy, plynu a uhlia a spotrebných palív. Zahŕňa aj spoločnosti, ktoré ponúkajú zariadenia a služby v oblasti ropy a zemného plynu.
 2. Sektor materiálov: Spoločnosti, ktoré vyrábajú chemikálie, stavebné materiály, sklo, papier, lesné výrobky a súvisiace obalové výrobky a kovy, minerály a ťažobné spoločnosti vrátane výrobcov ocele.
 3. Priemyselný sektor: Zahŕňa výrobcov a distribútorov kapitálových tovarov, ako je letectvo a obrana, stavebné výrobky, elektrické zariadenia a stroje a spoločnosti, ktoré ponúkajú stavebné a inžinierske služby. Zahŕňa tiež poskytovateľov komerčných a profesionálnych služieb vrátane tlačových, environmentálnych a facility služieb, kancelárskych služieb a dodávok, bezpečnostných a poplašných služieb, služieb v oblasti ľudských zdrojov a zamestnanosti, výskumných a konzultačných služieb. Patria sem aj spoločnosti, ktoré poskytujú dopravné služby.
 4. Sektor voľnej úvahy spotrebiteľov: Toto odvetvie zahŕňa tie podniky, ktoré majú tendenciu byť najcitlivejšie na hospodárske cykly. Jej výrobný segment zahŕňa automobilový priemysel, tovar dlhodobej spotreby pre domácnosť, voľnočasové vybavenie a textil a oblečenie. Segment služieb zahŕňa hotely, reštaurácie a iné rekreačné zariadenia, mediálnu produkciu a služby a spotrebiteľský maloobchod a služby.
 5. Sektor spotrebiteľských základných potravín: Tento sektor zahŕňa spoločnosti, ktorých podniky sú menej citlivé na hospodárske cykly. Zahŕňa výrobcov a distribútorov potravín, nápojov a tabaku a výrobcov tovarov dlhodobej spotreby a osobných výrobkov. Zahŕňa tiež maloobchodné spoločnosti v oblasti potravín a liekov, ako aj hypermarkety a spotrebiteľské super centrá.
 6. Sektor zdravotnej starostlivosti: Zahŕňa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a služby, spoločnosti, ktoré vyrábajú a distribuujú zdravotnícke vybavenie a dodávky a spoločnosti poskytujúce zdravotnícke technológie. Zahŕňa aj spoločnosti zaoberajúce sa výskumom, vývojom, výrobou a marketingom farmaceutických a biotechnologických výrobkov.
 7. Finančný sektor: Spoločnosti zaoberajúce sa bankovníctvom, šetrným a hypotekárnym financovaním, špecializovaným financovaním, spotrebiteľským financovaním, správou aktív a správcovskými bankami, investičným bankovníctvom a maklérstvom a poistením. Zahŕňa aj finančné burzy a hypotekárne REIT.
 8. Sektor informačných technológií: Zahŕňa spoločnosti, ktoré ponúkajú služby softvéru a informačných technológií, výrobcov a distribútorov technologického hardvéru a zariadení, ako sú komunikačné zariadenia, mobilné telefóny, počítače a periférne zariadenia, elektronické zariadenia a súvisiace nástroje a polovodiče.
 9. Sektor komunikačných služieb: Zahŕňa spoločnosti, ktoré uľahčujú komunikáciu a ponúkajú súvisiaci obsah a informácie prostredníctvom rôznych médií. Zahŕňa telekomunikačné a mediálne a zábavné spoločnosti vrátane výrobcov interaktívnych herných produktov a spoločností zaoberajúcich sa tvorbou alebo distribúciou obsahu a informácií prostredníctvom proprietárnych platforiem.
 10. Sektor verejných služieb: Zahŕňa energetické spoločnosti, ako sú elektrické, plynové a vodné spoločnosti. Zahŕňa aj nezávislých výrobcov energie a obchodníkov s energiou a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výrobou a distribúciou elektrickej energie využívajúce obnoviteľné zdroje.
 11. Sektor nehnuteľností: Zahŕňa spoločnosti zaoberajúce sa rozvojom a prevádzkou nehnuteľností. Zahŕňa aj spoločnosti, ktoré ponúkajú služby súvisiace s nehnuteľnosťami a kapitálové investičné trusty (REIT).

GICS v praxi

V skutočnosti, keď začnete investovať, GIC je referencia, ktorú nebudete musieť držať príliš draho. V skutočnosti väčšina maklérov a lokalít ponúka 11 sektorov ako podiel na celkovom nástroji na účely diverzifikácie. Ale priemyselný typ a priemysel nie sú veľmi často používané a / alebo zvýraznené.

Je to spôsobené tým, že väčšina investorov si na konci dňa vyberá rovnaké nástroje. Veľmi časté je držať AMERICKÝ / Svetový ETF a buď dividendové alebo rastové akcie.

Keď zoberiete do úvahy sociálne zodpovedné investovanie a / alebo napríklad ETF čistej energie, až potom sa podsegmenty stanú veľmi dôležitými pre vaše investičné rozhodnutia.

Best copy trading broker 2023
This is default text for notification bar