Faktabladet

Ett faktablad är ett dokument som innehåller nyckelinformation om en finansiell produkt. Detta dokument krävs av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) för vissa typer av finansiella produkter som erbjuds till icke-professionella investerare. Faktabladet måste tillhandahållas investerare innan de köper produkten. Den måste vara skriven i klartext och måste innehålla information om produktens viktigaste egenskaper, riskerna och de avgifter som är förknippade med produkten.

När ett KID saknas:

Om ett faktablad saknas kanske investeraren inte har all information de behöver för att fatta ett välgrundat beslut om produkten. Detta kan leda till att investeraren fattar ett beslut som inte är i deras bästa intresse och kan leda till förluster. Det är därför mäklare ofta inte tillåter dig att handla ett instrument utan KID.

Felmeddelandet "KID saknas"

Felmeddelandet "faktablad saknas" anger att faktabladet är obligatoriskt men inte har tillhandahållits. Detta fel kan uppstå om den produkt som erbjuds omfattas av kraven från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och faktabladet inte har tillhandahållits investeraren.

För dig som investerare betyder det troligtvis att du inte kan köpa det finansiella instrument du tittar på. Detta kan orsaka frustration och kan inte lösas från investerarsidan, utan snarare på mäklarsidan. Vissa plattformar kan ha beskrivande felmeddelanden relaterade till KIDs, till exempel "exponeringen kan inte ökas för detta instrument." Om du upplever det här problemet ofta med samma mäklare kan det vara klokt att överväga att byta till en annan.

Best copy trading broker 2022
This is default text for notification bar