Hausse

En tjurmarknad avser en finansmarknad där priserna stiger eller förväntas stiga. Termen används vanligtvis för att beskriva en aktiemarknad, men den kan också hänvisa till andra marknader som obligationsmarknaden eller fastighetsmarknaden.

En tjurmarknad kännetecknas av ökat investerarförtroende och optimism samt en hög köpaktivitet. Detta resulterar i stigande priser på värdepapper, såsom aktier och obligationer, och ökad handelsvolym. Motsatsen är en björnmarknad, som kännetecknas av fallande priser och brist på investerarnas förtroende.

hausse

Tjurmarknader kan pågå under olika lång tid, och de drivs ofta av faktorer som stark ekonomisk tillväxt, låg arbetslöshet och låg inflation. Men det kan också drivas av spekulation och irrationellt överflöd, vilket kan leda till en marknadsbubbla.

En tjurmarknad kan vara en bra tid för investerare att köpa och hålla fast vid aktier, eftersom de sannolikt kommer att se en värdeökning över tiden. Det är dock viktigt att vara medveten om att dessa inte varar för evigt och att priserna också kan falla, vilket leder till en björnmarknad.

Best copy trading broker 2023
This is default text for notification bar